Regulamin

Firma  LuxPC (zwana dalej "Sprzedawcą") z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Mickiewicza 2 prowadzi sprzedaż detaliczną towarów przez internetową stronę 
 
1.      Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym luxpcl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych , posiadają gwarancje producenta i są w legalny sposób wprowadzone na rynek polski.
 
2.      Opisy towarów i ich ceny zamieszczone na stronie internetowej luxpcl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 
3.      Zamówione towary są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej.
 
4.      Kupujący wybiera sposób dostawy towaru i jest obciążony jej kosztami.
 
5.      Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu zamówienia. 
 
6.      W przypadku niedostępności części lub całości zamówionego towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany tym fakcie i podejmuje decyzję o dalszym losie swojego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).
 
7.      Do sprzedaży towarów oznaczonych "promocja" oraz "wyprzedaż" przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
9.      Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub rachunek. Rachunek lub paragon wystawiana(y) jest w momencie, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 
10.    Może się zdarzyć, że zamówiony towar zostanie do Państwa przesłany bezpośrednio od dystrybutora i nie będzie miał podstemplowanej karty gwarancyjnej. Mogą Państwo ją podstemplować przez cały okres trwania gwarancji, przesyłając ją do nas, bądź osobiście w siedzibie naszej firmy
 
11.    Cena podana przy każdym towarze nie jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania "promocji" oraz "wyprzedaży" oraz wprowadzania zmian w czasie ich trwania.
 
12.     Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia Rachunku. Klient może wycofać   złożone zamówienie
          - telefonicznie pod numerem telefonu 91 834 51 28,
          - e-mailem pod adresem sklepluxpc@gmail.com
13.    Z chwilą wystawienia paragonu lub rachunku Klient nie może wycofać  lub wprowadzać zmian w zamówieniu.
Czas realizacji zamówienia to czas nie dłuższy niż 2-5 dni w okresie od poniedziałku do piątku, chyba, że informacja przy produkcie mówi inaczej (np. na zamówienie).
Czas realizacji zamówienia jest  to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów.
14     Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
         Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o dni świąteczne i wolne ( Sobota, Niedziela).
 
15.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a.     Przelewem bankowym na konto bankowe sprzedawcy -– po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zamówienie jest przekazywane celem przygotowania do wysyłki.

BANK MILLENNIUM
-- ---- ---- ---- ---- ---- ----
 
b.    Przy odbiorze- zapłata gotówką kurierowi,
c.     Płatność w module elektronicznym za pośrednictwem kart płatniczych lub serwisu PAYU.
Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane w celu przygotowania do wysyłki.
 
Koszt i forma płatności za zamówienia.
         - przesyłka kurierska 19.00zł
         - przesyłka kurierska pobraniowa 30.00zł.
 
16.    W przypadku zamówień, których nie zrealizowano z winy Klienta (a szczególnie w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.
 
17.   Klient ma obowiązek sprawdzić stan paczki  oraz jej zawartość w obecności kuriera. W razie niezgodności przesyłki ze złożonym zamówieniem lub w razie widocznych śladów uszkodzenia towaru, przesyłki  Klient wraz z kurierem zobowiązany jest sporządzić protokół niezgodności i niezwłocznie przesłać fax-em lub mailem jego skan Sprzedawcy. Protokół niezgodności jest jedynym dokumentem na podstawie którego Sprzedawca podejmie działania wyjaśniające lub rekompensujące  zaistniałą sytuację.
 
18.   Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" - Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest oryginalnie zapakowany.  Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 
19.    Klient zobowiązany jest wysłać zwracany towar na swój koszt. Do odesłanego towaru dołącza pismo o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu (paragon lub rachunek)
 
20.    Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w sklepie towaru z umowa sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawa z dnia 27 Lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z dnia 2002r. nr. 141 poz. 1176 ze zm.).
 
21.    W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt. 20, kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy.  
 
22.   Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
23.   Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu Zakupów oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania Regulaminu Zakupów.
 
24.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 
25.   Reklamacje
Wszystkie zakupione w sklepie towary objęte są gwarancją producenta. Sprzedawca nie jest producentem towarów wystawionych w sklepie. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar. W przypadku braku wskazania takiego serwisu należy dostarczyć wadliwy towar do sprzedawcy wraz z dokumentem gwarancji oraz dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem usterki.W przypadku nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej.
 

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie  wymieniony na inny pełnowartościowy.  W przypadku wyczerpania nakładu , Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
 
Infolinia:

091 834 51 28

 
Pracownik sklepu internetowego:
sklepluxpc@gmail.com
Zapisz się jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o ukazaniu się nowego numeru gazetki promocyjnej
Dopisz
 
Wypisz się
 
Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone